CLIENT

EMPRESA

Fiscal
Comptable
Laboral
Recursos Humans
Mercantil

COMERÇ

Fiscal
Comptable
Laboral
Recursos Humans
Mercantil

AUTÒNOM

Fiscal
Comptable
Mercantil

PARTICULAR

Estrangeria
Declaracions de renda
Càlcul de jubilacions
Herències
Donacions, etc.

No només ens centrem en empreses i autònoms, sinó que oferim una gran varietat de serveis com tràmits d’estrangeria, confecció de declaracions de renda, càlcul de jubilacions, herències, donacions, Airbnb, Hisenda Catalana. Demana pel nostre paquet de consultes per a particulars.