Impost sobre begudes ensucrades

El 2017 la Generalitat de Catalunya va crear nous impostos i tributs entre els quals es trobava l’IBEE, l’impost sobre begudes ensucrades envasades. Aquest impost venia a donar compliment de la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut que, en un informe d’octubre de 2016, instava als governs a lluitar contra mals endèmics de la […]