Novetats any 2019

La declaració de la Renda o de l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) és un tribut que han de realitzar els ciutadans a l’Agència Tributària, en relació amb els ingressos obtinguts durant un any. El termini de presentació de l’exercici 2019 es va iniciar l’1 abril i finalitzarà el 30 de juny. […]