CONSELLS

Finançament

ICO

NOVES LÍNIES DE FINANÇAMENT 2020

Ja pots fer la sol·licitud del finançament que t’ofereix les línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Et permet beneficiar de condicions preferents, podent finançar fins al 100% de la inversió, com també les necessitats de circulant.

Els terminis d’amortització seran:

 • d’1 a 6 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència de principal.
 • de 7 a 9 anys, amb fins a 2 anys de carència.
 • de 10 a 20 anys, amb fins a 3 anys de carència.

L’import màxim del préstec és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions per client i any.

A qui està dirigit

 • Als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger, per finançar projectes d’inversió i/o cobrir necessitats de liquiditat.
 • A particulars i comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris, només en els casos de rehabilitació d’habitatge o d’edificis i/o reforma dels seus elements comuns.

Finalitat

En les exempcions també trobem modificacions en dos casos:En el cas En el cas d’autònoms i empreses, el finançament es podrà destinar a projectes d’inversió i/o a les necessitats generals de l’activitat, entre d’altres:

 • Les necessitats de liquiditat per afrontar les despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors.
 • Les necessitats de compra de mercaderia, tecnològiques, els actius fixos productius (nous o de segona mà), els vehicles turisme i industrials.
 • Les necessitats de l’adequació i reforma d’instal·lacions i l’adquisició d’empreses.

Línies de finançament

 • Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2020. Permet finançar inversions realitzades a Espanya o fora del territori nacional i/o cobrir necessitats de liquiditat que comptin amb l’aval d’una SGR o SAECA.
 • Línia ICO Crèdit Comercial 2020. Destinada a autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin:
  • Obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l’import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins el territori nacional.
  • O bé cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns o serveis objecte de venda a Espanya (pre-finançament).

Es podrà anticipar les factures amb data de venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la signatura de l’operació. Es podrà finançar fins al 100%, sempre que no superi l’import màxim de 12,5 milions d’euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

 • Línia ICO Exportadors 2020. Quan les factures procedeixin de les vendes fora del territori nacional, s’utilitzarà aquesta modalitat. Les condicions són les mateixes que l’anterior.
 • Línia ICO Internacionalització 2020. Especialment dissenyada per efectuar operacions a l’estranger. Té dues modalitats:
  • Tram I, “Inversió i liquiditat”. Orientada a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, incloent-hi les domiciliades a Espanya, i a les domiciliades a l’estranger, que tenen com a mínim un 30% de capital d’empresa espanyola, que realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l’adquisició d’empreses i la creació d’empreses a l’estranger, l’adequació i reforma d’instal·lacions, i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.
  • Tram II, “Exportadors mitjà i llarg termini”. Està destinada a finançar les empreses amb domicili social tant a Espanya com a fora d’Espanya, sempre que tingui “interès espanyol” per a la venda de béns o serveis, nous o de segona mà.
   • Crèdit Subministrador. Amb l’ajornament de pagament: a empreses amb domicili social fora d’Espanya.
   • Crèdit Comprador. Per a l’adquisició de béns o serveis exportats: a empreses amb domicili fora d’Espanya, per empreses que tinguin la seu social a Espanya o fora d’aquesta amb “interès espanyol”. 
 • Línia ICO Canal Internacional 2020. Destinada a autònoms, emprenedors i empreses, domiciliades a Espanya o a l’estranger amb “interès espanyol” per a finançar operacions d’inversió i liquiditat i operacions d’exportació a mitjà i llarg termini.

Covid-19

Com a situació especial, el Govern a aprovat una Línia d’Avals de l’Estat de fins a 100.000 milions d’euros per facilitar el manteniment dels llocs de treball i pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària. Els avals s’atorgaran al finançament concedit per les entitats financeres per facilitar l’accés al crèdit i la liquiditat de les empreses i autònoms, per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

S’ha obert 4 línies d’avals:

 • Pimes i autònoms: 67.500 milions d’euros.
 • Empreses no Pimes: 25.000 milions d’euros.
 • Sector turístic i activitats connexes: 2.500 milions d’euros.
 • Adquisició i arrendament financer o operacions de vehicles de motor del transport per carretera d’ús professional: 500 milions d’euros.

Onyar assessors


T’assessorem i t’ajudem durant el procés de sol·licitud dels crèdits ICO, tant amb la consulta als bancs i caixes que tenen subscrit conveni de col·laboració, com amb la tramitació de les operacions es realitzarà directament a través de les institucions financeres internacionals amb les que l’ICO subscrigui acords de col·laboració de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupi aquest esquema de funcionament.

 • Assessorament.
 • Comoditat.
 • Flexibilitat.
 • Agilitat, rapidesa i senzillesa. 
 • Adaptació a les teves necessitats.
Urbanisme
DE LOCAL A HABITATGE

Com fer el canvi

En els últims anys, la crisi del coronavirus, el preu del lloguer i altres regulacions legals han provocat que molts negocis s’hagin vist obligats a tancar. Els locals han quedat buits i els propietaris han de rumiar què fer amb ells. La conversió de local a habitatge sol ser una opció interessant. Per què? Habitualment, […]

Obligacions tributàries
TRIBUTACIÓ DELS PREMIS

Loteria de Nadal

El dia 22 de desembre es va celebrar el Sorteig de Loteria de Nadal 2020. Com cada any, molts han somiat que farien amb els diners del premi: un cotxe nou, pagar deutes, un viatge… Però cal tenir en compte que guanyar la loteria també suposa responsabilitats davant les arques públiques. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES Els premis […]

Els comptes anuals
NOUS TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els comptes anuals

Tal com hem comentat en altres entrades del nostre blog com la legalització de llibres comptables la situació provocada pel Coronavirus ha afectat tràmits administratius com les presentacions al Registre Mercantil. En aquesta entrada tractem d’un altre d’aquests tràmits anuals obligatoris per la societat com és la formulació i la presentació dels Comptes Anuals de […]

Comptable
TRÀMITS I AFECTACIONS

Legalització dels llibres comptables

El tràmit de presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil i les afectacions provocades pel Coronavirus Aquest està sent un any atípic per a la realització de molts tràmits administratius i, com no podia se d’una altra manera, s’han vist afectats els que s’han de dur a terme en el Registre Mercantil. Un d’ells és […]