CONSELLS

Ajuts

Ajuts extraordinaris per l’any 2020 per microempreses i persones treballadores

MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ

La situació econòmica derivada de la crisi sanitària de La COVID-19 deixa en una posició especialment vulnerable a les microempreses i a les persones treballadores autònomes, ja que en molts casos han vist reduït el seu volum de negoci i aquesta situació els pot abocar a acomiadaments no desitjats i a recessions de contracte no previstes.

Per, en la mesura del possible, evitar el major nombre d’acomiadaments no desitjats de persones treballadores contractades per aquestes i, amb la voluntat d’alleugerar la situació econòmica del qual estan sotmeses, s’ha projectat aquesta ajuda com un recolzament pel manteniment dels contractes existents a les seves plantilles.

Què és l’ajuda extraordinària per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores?

L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

S’entenen com a suspensió d’activitat els supòsits següents:

  • La suspensió de l’obertura de tots els establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat
  • La suspensió d’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació.

El compromís, entre d’altres, dels beneficiaris de l’ajut és mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Quins són els beneficiaris d’aquest ajut?

La persona treballadora autònoma o microempresa que ocupi fins a 10 persones treballadores i tingui un volum de negoci anual o bé amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat a raó d’estat de l’estat d’alarma, d’un import equivalent al 50% del salari mínim interprofessional.

Sempre que ocupin 10 persones treballadores s’inclouen també:

  • Les societats mercantils
  • Societats cooperatives
  • Les societats Laborals
  • Societats civils privades
  • Comunitats de béns

Qui NO serà beneficiari d’aquest ajut?

Queden excloses les persones membres d’òrgans d’administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

Quina és la quantia?

És un mòdul econòmic de 4369,05 euros per persona treballadora de plantilla,  per un màxim de tres persones de la plantilla, per entitat beneficiària.

Quin és el termini de presentació de la sol·licitud?

Del 31 de juliol de 2020 fins al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Com s’ha de presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ).

Onyar assessors


Estudiem el teu cas personalment, per si es pot acollir a l’ajuda, i en el cas que sigui positiu Onyar Assessors ens encarreguem de la tramitació de la sol·licitud.

Urbanisme
DE LOCAL A HABITATGE

Com fer el canvi

En els últims anys, la crisi del coronavirus, el preu del lloguer i altres regulacions legals han provocat que molts negocis s’hagin vist obligats a tancar. Els locals han quedat buits i els propietaris han de rumiar què fer amb ells. La conversió de local a habitatge sol ser una opció interessant. Per què? Habitualment, […]

Obligacions tributàries
TRIBUTACIÓ DELS PREMIS

Loteria de Nadal

El dia 22 de desembre es va celebrar el Sorteig de Loteria de Nadal 2020. Com cada any, molts han somiat que farien amb els diners del premi: un cotxe nou, pagar deutes, un viatge… Però cal tenir en compte que guanyar la loteria també suposa responsabilitats davant les arques públiques. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES Els premis […]

Els comptes anuals
NOUS TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els comptes anuals

Tal com hem comentat en altres entrades del nostre blog com la legalització de llibres comptables la situació provocada pel Coronavirus ha afectat tràmits administratius com les presentacions al Registre Mercantil. En aquesta entrada tractem d’un altre d’aquests tràmits anuals obligatoris per la societat com és la formulació i la presentació dels Comptes Anuals de […]

Comptable
TRÀMITS I AFECTACIONS

Legalització dels llibres comptables

El tràmit de presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil i les afectacions provocades pel Coronavirus Aquest està sent un any atípic per a la realització de molts tràmits administratius i, com no podia se d’una altra manera, s’han vist afectats els que s’han de dur a terme en el Registre Mercantil. Un d’ells és […]