CONSELLS

Impostos

Declaració anual d’operacions amb tercers

MODEL 347


Ja és febrer. Ha arribat aquella època de l’any en la qual el telèfon i el correu electrònic s’omplen de consultes de clients i de proveïdors per saber el volum d’operacions que heu tingut conjuntament durant l’any anterior. Ha arribat el període de presentació del model 347.


Què és el model 347?

És un model informatiu, és a dir, que no suposa el pagament o la devolució de cap import. S’informa, principalment, d’aquells clients, proveïdors i creditors amb els quals s’hagi efectuat certes operacions per valor superior als 3.005,06 € durant tot l’exercici anterior. Aquest import és la suma de totes les operacions d’aquest període (IVA inclòs), amb el client o proveïdor en qüestió (independentment de l’import individual de cada factura) i caldrà, generalment, desglossar-la per trimestres.

Aquest model serveix per a diversos propòsits:

 • Que l’Administració pugui comparar la informació d’aquest model amb les nostres liquidacions trimestrals.
 • Que l’Administració aconsegueixi informació que no obté mitjançant altres models tributaris. 

El primer pas és saber si et cal o no fer la declaració anual d’operacions amb tercers. Per tant:

Qui està obligat a presentar-lo?

Si estàs en un d’aquests dos grups i compleixes els requisits esmentats has de fer-la:

EMPRESARI O PROFESSIONAL

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques. Estan obligats a declarar quan respecte a una altra persona o entitat superin els 3.005,06 € (iva inclòs).

ENTITAT O ESTABLIMENT DE CARÀCTER SOCIAL O COMUNITAT DE PROPIETARIS

Les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris. Estan obligats a declarar quan les adquisicions de béns i serveis que s’efectuïn al marge de l’activitat empresarial o professional superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Queden exclosos els subministraments d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances.

Qui NO hi està obligat?

Les persones o entitats excloses de presentació:

OBLIGATS TRIBUTARIS QUE HAGIN REALITZAT OPERACIONS AMB ALTRES PERSONES O ENTITATS

 • I no superin el llindar de 3.005,06 € (IVA inclòs) durant l’any natural.
 • O no superin el llindar de 300,51 € durant l’any natural, en el cas que facin funcions de cobraments per compte de tercers d’honoraris professionals, o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor, o bé d’altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.

ELS SUBJECTES QUE REALITZIN A ESPANYA ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS I QUE NO DISPOSIN EN TERRITORI ESPANYOL DE:

 • La seu de la seva activitat econòmica.
 • Un establiment permanent o domicili fiscal.
 • Entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger que no tinguin presència en territori espanyol.

PERSONES FÍSIQUES I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES QUE TRIBUTIN AL MATEIX TEMPS:

 • Pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF.
 • I pel règim especial simplificat o d’agricultura, ramaderia i pesca o de recàrrec d’equivalència en l’IVA.

ALTRES

En aquest cas l’exclusió de presentar el model, no inclou les operacions per les quals aquests subjectes hagin hagut d’emetre factura. 

Tanmateix, també queda fora de l’exclusió, les operacions de les quals els subjectes acollits al règim simplificat de l’IVA, tinguin obligació de ser anotades en el llibre registre de factures segons el reglament.

 • Obligats a portar els Llibres registre d’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII). 

Cal tenir en compte que hi ha un seguit d’operacions que tampoc generaran l’obligació de presentar el model, així doncs queden excloses del deure d’informació en aquest com, a tall d’exemple, les importacions i exportacions. Per tant, si només es realitzen operacions d’aquest tipus, tampoc s’està obligat a presentar el model.

Quin és el període afectat?

L’any natural, en aquest cas, tot el 2019

Quan s’ha de presentar?

Durant el més de febrer del 2020.

Com s’ha de presentar?

Mitjançant un d’aquests tres mètodes:

 • Certificat electrònic (internet): per les societats anònimes i limitades, grans empreses i adscrits a la DCGC i Administracions públiques.
 • Cl@ve PIN (internet): per a persones físiques.
 • SMS (mòbil): comunitats de propietaris, com a mètode opcional, i sempre que no se superin els 15 registres.

Onyar assessors


Sabem que fer aquest tipus de tràmits porten feina afegida, i en el cas de no ser-ne especialista, et pot representar moltes complicacions i pèrdues de temps, doncs es tracta d’una obligació fiscal feixuga amb moltes excepcions a tenir en compte. Volem que no et preocupis de res i que te’n surtis a la primera. Per tant, t’oferim:

 • Ajuda i assessorament per detectar quines operacions i quins clients i proveïdors tenen l’obligació de declarar.
 • Analitzem la teva comptabilitat i revisem els llistats de clients i proveïdors detingudament, per ajudar-te a declarar les operacions en l’exercici que pertoca segons el criteri d’imputació temporal. 
 • De forma opcional, també podem extreure i preparar tant el llistat de declarats, com el fitxer de presentació, en el cas que el client no ho pugui obtenir directament de les seves aplicacions informàtiques.

Urbanisme
DE LOCAL A HABITATGE

Com fer el canvi

En els últims anys, la crisi del coronavirus, el preu del lloguer i altres regulacions legals han provocat que molts negocis s’hagin vist obligats a tancar. Els locals han quedat buits i els propietaris han de rumiar què fer amb ells. La conversió de local a habitatge sol ser una opció interessant. Per què? Habitualment, […]

Obligacions tributàries
TRIBUTACIÓ DELS PREMIS

Loteria de Nadal

El dia 22 de desembre es va celebrar el Sorteig de Loteria de Nadal 2020. Com cada any, molts han somiat que farien amb els diners del premi: un cotxe nou, pagar deutes, un viatge… Però cal tenir en compte que guanyar la loteria també suposa responsabilitats davant les arques públiques. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES Els premis […]

Els comptes anuals
NOUS TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els comptes anuals

Tal com hem comentat en altres entrades del nostre blog com la legalització de llibres comptables la situació provocada pel Coronavirus ha afectat tràmits administratius com les presentacions al Registre Mercantil. En aquesta entrada tractem d’un altre d’aquests tràmits anuals obligatoris per la societat com és la formulació i la presentació dels Comptes Anuals de […]

Comptable
TRÀMITS I AFECTACIONS

Legalització dels llibres comptables

El tràmit de presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil i les afectacions provocades pel Coronavirus Aquest està sent un any atípic per a la realització de molts tràmits administratius i, com no podia se d’una altra manera, s’han vist afectats els que s’han de dur a terme en el Registre Mercantil. Un d’ells és […]